Bảng giá sửa IC wifi cho iPad

Giá sửa IC wifi
ModelHUY PHONG
ipad 2400.000
ipad 3450.000
ipad 4450.000
ipad gen 51100.000
ipad gen 61100.000
ipad gen 71250.000
ipad gen 81350.000
ipad gen 91550.000
Air 1900.000
Air 21000.000
Air 31250.000
Air 41650.000
Air 51850.000
Pro 9.71100.000
Pro 10.5 20171250.000
Pro 11" 20181850.000
Pro 11" 20202250.000
Pro 11" 20212550.000
Pro 12.9"  20151550.000
Pro 12.9"  20171650.000
Pro 12.9"  20182250.000
Pro 12.9"  20202550.000
Pro 12.9"  20212850.000
mini 1450.000
mini 2550.000
mini 3600.000
mini 4900.000
mini 51250.000
mini 61550.000
  

 

Gọi tư vấn Zalo chat FB chat