Bảng giá đổi Main cho iPad

Giá đổi main
ModelHUY PHONG
Air 1 Wifi 16Gb1750.000
Air 1 4G 16Gb1950.000
Air 1 wifi 64gb2550.000
Air 1 4G 64gb2850.000
Air 2 wifi 16gb1250.000
Air 2 wifi 32gb1550.000
Air 2 wifi 64gb2250.000
Air 2 4G 16gb1550.000
Air 2 4G 32gb1850.000
Air 2 4G 64gb2550.000
Air 2 wifi 16gb KVT1050.000
Air 2 wifi 32gb KVT1250.000
Air 3 wifi 64gb4250.000
Air 3 4G 64gb4850.000
Air 4 wifi 64gb5550.000
Air 4 4G 64gb6550.000
Air 5 wifi 64gb6250.000
Air 5 4G 64gb7550.000
ipad gen 5 wifi 32gb2250.000
ipad gen 5 4G 32gb2850.000
ipad gen 5 bypass 32gb1550.000
ipad gen 5 bypass 64gb1850.000
ipad gen 6 wifi 32gb2850.000
ipad gen 6 4G 32gb3550.000
ipad gen 6 bypass 32gb2050.000
ipad gen 6 bypass 64gb2550.000
ipad gen 7 wifi 32gb2550.000
ipad gen 7 4G 32gb3250.000
ipad gen 7 4G 32gb KVT1850.000
ipad gen 7 bypass 32gb1850.000
ipad gen 8 wifi 32gb3850.000
ipad gen 8 4G 32gb4350.000
ipad gen 9 wifi 64gb4550.000
ipad gen 9 4G 64gb5250.000
pro 9.7 2016 wifi 32gb2850.000
pro 9.7 2016 4G 32gb3550.000
pro 10.5 2017 wifi 64gb3850.000
pro 10.5 2017 4G 64gb4350.000
pro 11" 2018 wifi 64gb6550.000
pro 11" 2018 wifi 256gb7550.000
pro 11" 2018 4G 64gb7550.000
pro 11" 2020 wifi 128gb8250.000
pro 11" 2020 4G 128gb9850.000
pro 12.9" 2017 4G 64gb3550.000
pro 12.9" 2017 4G 128Gb KVT3050.000
pro 12.9" 2018 wifi 64gb8550.000
pro 12.9" 2018 4G 64gb9050.000
mini 1 wifi 16gb800.000
mini 1 4g 16gb1000.000
mini 2 wifi 16gb750.000
mini 2 4g 16gb900.000
mini 3 wifi 16gb1250.000
mini 3 4g 16gb1550.000
mini 3 wifi 16gb KVT750.000
mini 3 4g 16gb KVT800.000
mini 4 wifi 16gb1850.000
mini 4 wifi 32gb2050.000
mini 4 wifi 128gb2850.000
mini 4 4G 32gb2550.000
mini 5 wifi 64gb3350.000
mini 5 4G 64gb4150.000
mini 6 wifi 64gb5050.000
mini 6 4G 64gb6050.000
  

 

Gọi tư vấn Zalo chat FB chat