Bảng giá thay Vỏ / Face ID cho iPad

Giá thay vỏ
ModelHUY PHONG
ipad gen 51250.000
ipad gen 61250.000
ipad gen 71350.000
ipad gen 81350.000
ipad gen 91250.000
Air 11050.000
Air 21050.000
Air 31250.000
Air 42250.000
Air 52250.000
Pro 9.71250.000
Pro 10.51350.000
Pro 11" 20181850.000
Pro 11" 20201850.000
Pro 11" 20212250.000
Pro 11" 20222250.000
Pro 12.9" 20182250.000
Pro 12.9" 20202050.000
Pro 12.9" 20212250.000
  

 

Giá sửa Face ID
ModelHUY PHONG
Pro 11" 20181850.000
Pro 11" 20201850.000
Pro 11" 20211850.000
Pro 12.9" 20181850.000
Pro 12.9" 20202250.000
Pro 12.9" 20212250.000
  

 

Gọi tư vấn Zalo chat FB chat