Bảng Giá Đổi Main cho iPhone

Giá đổi main
ModelHUY PHONG
Đổi main ip6 16GB có vân tay950.000
Đổi main ip6 16GB ko vân tay700.000
Đổi main ip6 32GB ko vân tay900.000
Đổi main ip6 32GB có vân tay1100.000
Đổi main ip6S 16GB có vân tay1050.000
Đổi main ip6S 16GB ko vân tay850.000
Đổi main ip6S 32GB có vân tay1250.000
Đổi main ip6S 64GB có vân tay1550.000
Đổi main ip6+ 32GB ko vân tay1000.000
Đổi main ip6+32GB có vân tay1200.000
Đổi main ip6S+16GB ko vân tay900.000
Đổi main ip6S+32GB có vân tay1350.000
Đổi main ip6S+64GB có vân tay1650.000
Đổi main ip7 32GB có vân tay1250.000
Đổi main ip7 32GB ko vân tay850.000
Đổi main ip7+32GB có vân tay1550.000
Đổi main ip7+32GB ko vân tay1550.000
  
Đổi main ip8 64GB ko vân tay1050.000
Đổi main ip8 64GB có vân tay1650.000
Đổi main ip8 + 64GB có vân tay2150.000
Đổi main ip8 + 64GB ko vân tay2550.000
  
Đổi main ipX 64GB ko face ID2300.000
Đổi main ipX 64GB có face ID2800.000
Đổi main ipXS 64GB ko face ID2500.000
Đổi main ipXS max 64GB ko face ID2800.000
  
Đổi main ip11 pm 64GB ko face ID4050.000
Đổi main ip11 pro 64GB ko face ID3600.000
  
Đổi main ip11 64GB ko face ID3100.000
  

 

Gọi tư vấn Zalo chat FB chat